Prosessi

Ennakoinnin ymmärtäminen prosessina tekee siitä jatkuvaa toimintaa. Yhteisen prosessin kehittyminen vaatii aikaa ja yhteistyön systemaattista kehittämistä. Yhdessä tekemisen kautta syntyy sitoutumista ja luottamus kasvaa. Tämä luo mahdollisuuden dynaamiseen ja herkkäliikkeiseen ennakointiin.

Vastuu alueellisen ennakoinnin toteuttamisesta on lainsäädännössä määritelty maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kesken. Käytännössä vastuuta on kuitenkin luontevaa jakaa alueen verkostossa ja koota prosessin kehittämiseksi oma “ennakointiryhmä”. Ryhmän työskentelyssä on tärkeää, että tunnistetaan sekä prosessin kehittämiseen liittyvät asiat että ennakoinnin sisällölliset kysymykset.

Prosessin kehittymisen näkökulmasta on oleellista pitää huolta:

  • säännöllisestä kokoontumisesta ja kommunikaatiosta
  • ryhmän dynamiikasta ja työskentelytavoista
  • siitä, että ennakointiryhmä tarkastelee eritysesti “pehmeämpiä” elementtejä kuten käyttäytymistä ja arvojen muutosta - nämä jäävät usein huomioimatta muussa strategiatyössä.

Yhdessä kuljettu matka eli prosessi on yhtä tärkeä kuin tuotos. Tärkeää on myös juhlia onnistumisia eli nähdä, että ennakointityöllä on vaikuttavuutta.

Kuinka vältät sudenkuoppia ennakointityössä:

  • Näe riskit mahdollisuuksina.
  • Vanhat mekaaniset lähestymistavat toimivat yksinkertaisissa systeemeissä. Varo suurten tietomassojen ja ennusteiden luomaa turvallisuuden tunnetta. Kompleksisen maailman hallinta tarvitsee vuorovaikutteisia ennakoinnin työkaluja.
  • Jäävuoresta on näkyvillä vain huippu. Valloita koko jäävuori. Trendien tunnistamisen ja raporttien ohella pohdi miten trendit kehittyvät ja ennen kaikkea kysy mitä tapahtuu seuraavaksi.
  • Vie ennakoiva työote osaksi jokaisen työntekijän arkea ja toimi avoimissa verkostoissa.
  • Ymmärrä ennakointi tekemisenä ja toimenpiteinä. Tulevaisuuskuvat johtavat toimintaan.

 

Esimerkkejä maakunnista

Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin vuosikello:
Vuosikelloon on koottu kaikille yhteiset ja vuosittain toistuvat keskeiset alueelliset ennakointitapahtumat. Tämä muodostaa prosessin rungon.

Pirkanmaan “Vuoden ennakointiteko” -palkinto:
Tavoitteena palkita vuosittain joku ennakoinnissa onnistunut taho ja näin tuoda esille sen kautta saavutettavia hyötyjä.